Takskottning Huddinge, Botkyrka, Salem & Tumba

Att utföra takskottning i södra Stockholm och borttagning av istappar är en svår balansgång mellan effektivitet och säkerhet där det förstnämnda aldrig får ge avkall på det sistnämnda. Detta gör det extra viktigt att all personal är utbildade  och har ett genuint säkerhetstänk. Huddinge tak uppnår detta genom strikta riktlinjer och fortgående utbildning av våra anställda.

Våra tjänster inom takskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Inför vintersäsongen utför Huddinge Tak en kontroll av era tak för att få en uppfattning av hur takskottningen skall utföras på bästa sätt. Vi undersöker även om det finns skador som behöver åtgärdas, hängrännor som behöver rensas, snörasskydd måste monteras, värmekabel installeras eller om det finns ett behov av kompletterande infästningspunkter.

Under säsongen utför Huddinge Tak löpande takskottning efter Avrop från våra beställare. Vid behov kan även sandning och snöskottning av tomter ordnas.

För mer info kontakta Pierre ring tel 070-7950717 eller fyll i offertförfrågan

Välkommen

  Namn *

  Adress *

  E-post *

  Telefon *

  Arbetsbeskrivning *

  Bild/Fil

   

  Kontaktuppgifter

  Huddinge Tak & Bygg AB

  Org.nr. 556810-1314

  Telefon Pierre: 08 – 530 325 25

  E-post:info@huddingetak.se

  Adress:
  Bernströmsvägen 16
  14638 Tullinge